Chrome Effects Nail Lacquer Top Coat

OPI
Chrome Effects Nail Lacquer Top Coat

Chrome Effects Nail Lacquer Top Coat

  • Descripción
  • Proporciona un acabado especular cuando se utiliza con Chrome Effects Powder aplicado sobre OPI Nail Lacquer.
  • El lustre óptimo dura hasta 7 días de uso.